Våre tjenester

Oversettelse

Risnes Oversettelse leverer oversettelsestjenester fra engelsk, dansk og svensk til norsk - og fra norsk til engelsk. Vi har opparbeidet oss en bred erfaring og kan tilby oversettelse innen følgende områder:

  • manualer/brukerhåndbøker
  • bøker
  • programvare (lokalisering)
  • markedsføringsmateriell/reklame
  • IT
  • opplæringsmateriale/kursmateriale

Korrekturlesing

Det er viktig at all tekst som sendes ut til ulike parter er uten skrivefeil og med en språkbruk som er tilpasset mottaker. Vi leser korrektur på alle dokumenter, bøker, brosjyrer o.l. der teksten er skrevet på norsk og engelsk.

Språkvask

Har du et budskap å melde, er det viktig at det treffer sin målgruppe. Teksten må være strukturert og ha en klar sammenheng. Vi bearbeider tekst slik at den får et helhetlig og profesjonelt uttrykk. Forslag til endringer tas alltid opp med kunden slik at vi sammen finner en uttrykksmåte som oppdragsgiver kjenner seg igjen i og vil presentere utad.

"Language is a process of free creation; its laws and principles are fixed, but the manner in which the principles of generation are used is free and infinitely varied. Even the interpretation and use of words involves a process of free creation." (Avram Noam Chomsky)

Laget av Richard Harris Design